Plant Pictures
Click on a genus name To view pictures of plants in that genus:
Salix
Salvia
Sambucus
Sanguinaria
Sanguisorbia
Santolina
Saponaria
Sarcococca
Sasa
Saxifraga
Schizophragma
Schizostylis
Scilla
Sedum
Sequoiadendron
Seseli
Sidalcea
Silene
Silybum
Sisyrinchium
Skimmia
Smilacina
Solanum
Sorbus
Spiraea
Stachys
Stachyurus
Staphylea
Stephanandra
Stipa
Stuartia
Symphoricarpus
Symphytum
Symplocus
Syringa